II edycja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych

(Rok akademicki 2015/2016)

II edycja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych (Rok akademicki 2015/2016), realizowana jest przez Instytut Naukowych MED-KONCEPT oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pod honorowym patronatem POLCRO.

Miło nam poinformować, że Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych otrzymały certyfikat Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Program Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” miał na celu wyróżnienie kierunków realizowanych według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, a także zgodnych z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

O przyznaniu wyróżnień zadecydowała Komisja złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz reprezentantów środowisk gospodarczych, m.in. menedżerowie firm, marketingowcy, finansiści. Eksperci badali m.in. innowacyjność przyjętych programów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne, a także formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami.

Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji – mówił podczas Gali Finałowej 16 marca w Warszawie prof. Dariusz Rott, członek Komisji Programu „Studia z Przyszłością” do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.