„STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA BADANIAMI KLINICZNYMI”

(Rok akademicki 2014/2015)

Pierwsza edycja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi, realizowana w roku akademickim 2014/2015, przez Instytut Naukowy MED-KONCEPT oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II była doskonałym dowodem na to, że studia są nie tylko miejscem nauki, ale także spotkaniem specjalistów, którzy chcą się podzielić tym co najważniejsze – doświadczeniem i wiedzą. Jesteśmy przekonani, że studia podyplomowe pozwolą wykształcić specjalistów w zakresie wieloaspektowego ujęcia badań klinicznych, co w przyszłości przyniesie wymierne efekty nie tylko w skali krajowej ale również i globalnej.

W trakcie studiów uczestnicy zostali zaznajomieni z aspektami prawnymi w badaniach klinicznych, dokumentacją badania klinicznego, z zarządzaniem zespołem badawczym w ośrodku oraz monitorowaniem badań klinicznych.

Dwu semestralne studia podyplomowe skierowane były do osób, które pragną zdobyć, pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi.

Uczestnicy I edycji studiów podyplomowych w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi to przede wszystkim koordynatorzy badań klinicznych, farmaceuci, lekarze oraz osoby zainteresowane badaniami klinicznymi.

Absolwenci I edycji otrzymali świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi oraz Certyfikat GCP.