Instytut Naukowy MED-KONCEPT specjalizuje się w organizacja procesów współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem.