Celem powstania Instytutu Naukowego MED-KONCEPT Sp. z o.o. jest współpraca z instytucjami oraz uczelniami wyższymi, której celem jest komercjalizacja wiedzy i efektów badań naukowych oraz kształcenie kadr potrzebnych dla innowacyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw.

Tworzenie platformy współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem i ukierunkowanie prac naukowych pod kątem potrzeb biznesu i ich wykorzystanie w działalności przedsiębiorstw jako dźwigni do zdobycia przez te przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej na rynkach polskich i zagranicznych, dzięki wdrożonym innowacjom, wynalazkom, rozwiązaniom, metodom.