Celem powstania Instytutu Naukowego MED-KONCEPT Sp. z o.o. jest przeprowadzanie badań klinicznych na zlecenie sponsorów badań (tj. firm farmaceutycznych) za pośrednictwem organizacji typu CRO poprzez sieć Ośrodków Badań Klinicznych, zlokalizowanych przy partnerskich placówkach medycznych – szpitalach i przychodniach.

Sponsorzy pokrywają koszty badań i biorą na siebie całkowite ryzyko związane z ich przeprowadzaniem, czyli m.in. z ewentualnymi odszkodowaniami. Badania kliniczne służą efektywnemu i możliwie najbezpieczniejszemu wprowadzaniu nowych leków na rynek.

Działalność OBK jest wystandaryzowana i skalowalna, dzięki czemu pozwala na powielanie wzorca na dowolną liczbę Ośrodków o dowolnej wielkości. Wewnętrzne procesy Ośrodka zostały ujednolicone i ujęte w system procedur i standardów działania, co zapewnia realizację wysokiej jakości usługi prowadzenia badania klinicznego na zlecenie i pozwala na ciągłe doskonalenie procesu badawczego zgodnie z oczekiwaniami sponsorów i CRO (tj. organizacji koordynujących i zajmujących się outsourcingiem badań klinicznych).

Pierwowzorem Ośrodka Badań Klinicznych (OBK) jest działające w Puławach Centrum Medyczne KO-MED, którego założycielem, właścicielem i prezesem jest dr n. med. Marek Konieczny, właściciel i prezes Instytutu Naukowego Med-KONCEPT Sp. z o.o. Schemat działania OBK, a także wewnętrzne procedury, procesy i standardy działania zostały opracowane, przetestowane i udoskonalone w ramach działalności badawczej Centrum Medycznego KO-MED.