Instytut Naukowy MED-KONCEPT tworzy profesjonalne Ośrodki Badań Klinicznych (OBK), które umożliwiają zwiększenie rocznych przychodów placówki medycznej o kilka milionów złotych ponad finansowanie NFZ.

W ramach współpracy z Instytutem Naukowym KOMED oferujemy:

 • tworzenie własnych ośrodków badań klinicznych od podstaw;
 • zarządzanie ośrodkami w trakcie trwania programów badawczych;
 • stałą opiekę merytoryczną oraz optymalizację funkcjonowania ośrodków.

Naszą ofertę kierujemy do prywatnych i publicznych placówek medycznych.

Model funkcjonowania OBK

Korzyści wynikające ze współpracy placówki z Ośrodkiem Badań Klinicznych zarządzanym przez Instytut Naukowy MED-KONCEPT obejmują:

 • lepsze wykorzystanie infrastruktury materialnej placówki, w tym:
  • wzrost wykorzystania aparatury diagnostycznej;
  • wzrost wykorzystania laboratorium analitycznego;
  • korzystniejsze opłaty outsourcingowe za analizy i badania w ramach programów badawczych;
  • wzrost obłożenia łóżek szpitalnych (np. w ramach programów II fazy);
  • optymalne wykorzystanie personelu medycznego;
 • wzrost motywacji personelu dzięki:
  • dodatkowemu wynagrodzeniu finansowemu;
  • rozwojowi profesjonalnemu.

Ośrodek modelowy prowadzony jest w Puławach przy ulicy Sieroszewskiego 34.

Model działalności OBK opiera się na następujących trzech filarach:

 • Rynkowy model działania i struktura organizacyjna;
 • Procesy w ramach struktury oraz pomiędzy OBK, a jego partnerami [Sponsor/CRO, Szpital];
 • Wewnętrzne procedury i standardy działania.

Model działania OBK Instytutu Naukowego MED-KONCEPT

Organizacja OBK opiera się na sieci ośrodków zlokalizowanych w siedzibach współpracujących z nim placówek medycznych. Model OBK Instytutu Naukowego MED-KONCEPT jest wystandaryzowany i zorganizowany zgodnie z oczekiwaniami zarządzających szpitalami i placówkami opieki zdrowotnej oraz wymaganiami sponsorów zlecających, monitorujących i finansujących badania kliniczne.

Instytut Naukowy MED-KONCEPT jako organizator badań klinicznych (OBK), bierze na siebie obowiązek pozyskiwania i nadzorowania badań klinicznych oraz zapewnia poprawną realizację programów, minimalizując kluczowe źródła ryzyka związanego z taką działalnością, w tym prawne, medyczne, organizacyjne, administracyjne i finansowe.

Dzięki uruchomieniu OBK, właściciele i zarządzający szpitalami i placówkami opieki zdrowotnej mają możliwość sprawowania nadzoru nad prowadzonymi badaniami klinicznymi w swoich placówkach. Zapewnia to transparentny system organizacji procesów administrowania i prowadzenia badań klinicznych, oferowany przez Instytut Naukowy MED-KONCEPT.

Zainteresowanych uruchomieniem Ośrodka Badań Klinicznych prosimy o przesłanie uzupełnionego kwestionariusza na nasz adres.

 

POBIERZ ANKIETĘ PRZYCHODNI

POBIERZ ANKIETĘ DLA SZPITALA