Instytut Naukowy MED-KONCEPT specjalizuje się w organizacji procesów współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem.