III edycja (Rok akadem. 2016/2017)

„STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I MONITORINGU BADAŃ KLINICZNYCH” (Rok akademicki 2016/2017) Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych cieszą się dużym zainteresowaniem. Wynika to przede wszystkim z ich interdyscyplinarnego charakteru, jak rów...

II edycja (Rok akadem. 2015/2016)

II edycja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych (Rok akademicki 2015/2016) II edycja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych (Rok akademicki 2015/2016), realizowana jest przez Instytut Naukowych MED-KONCEPT oraz Kat...

I edycja (Rok akadem. 2014/2015)

„STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA BADANIAMI KLINICZNYMI” (Rok akademicki 2014/2015) Pierwsza edycja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi, realizowana w roku akademickim 2014/2015, przez Instytut Naukowy MED-KONCEPT oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana...